Betonet

Wylewki anhydrytowe – blog

Category Archive : Ubezpieczenie OC lekarza

Istota obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to polisa, która chroni przed ryzykiem ponoszenia finansowych konsekwencji w przypadku szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego. W przypadku lekarzy, ubezpieczenie OC jest niezbędne ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu. Lekarze są narażeni na wiele sytuacji, w których błędna diagnoza lub niewłaściwe leczenie może spowodować poważne szkody zdrowotne pacjentów. Bez ubezpieczenia OC, lekarze muszą samodzielnie pokryć koszty ewentualnych roszczeń i odszkodowań. Warto również zauważyć, że obowiązek posiadania ubezpieczenia OC wynika z przepisów prawa. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, każdy lekarz ma obowiązek posiadać polisę OC. Read More

5 powodów, dla których lekarze powinni zainwestować w ubezpieczenie – czyli jak uchronić się przed ryzykiem zawodowym

Błędy medyczne – choć są one rzeczą, której lekarze chcieliby uniknąć za wszelką cenę, to jednak w praktyce okazują się nieuniknionym elementem każdego zawodu opierającego się na ludzkim umysle i doświadczeniu. Nieważne, jak kompetentni, niedoszli i wykwalifikowani jesteśmy – zawsze istnieje szansa popełnienia błędu ze szkodą dla pacjenta. Read More